آخرین مهلت ارسال چکیده و اصل مقالات و زمان برگزاری همایش تاریخ محلی طبس

ارسال چکیده تا ۱۵ دی اصل مقالات ۱ اسفند

قابل توجه پژوهشگران محترم آخرین مهلت ارسال چکیده (۱۵دی) و اصل مقالات (۱ اسفند) قابل تمدید نمی باشد....
یکشنبه ۳ دی ۱۳۹۶
قابل توجه پژوهشگران محترم آخرین مهلت ارسال چکیده (۱۵دی) و اصل مقالات (۱ اسفند) قابل تمدید نمی باشد.
زمان برگزاری همایش به احتمال بسیار زیاد از اردیبهشت ماه تغییر خواهد نمود که متعاقبا از صفحه رسمی همایش در اینترنت اطلاع رسال خواهد شد.
به علت اینکه پس از اعلام زمان رسمی ارسال اصل مقالات همایش (۱ اسفند) مدت زمان کافی نیاز است تا مقالات همایش داوری علمی شود. قاعدتا برخی از مقالات نیاز به اصلاح و برگشت به نویسنده را دارد و داوری مجدد خواهد شد.
علاوه بر این ویرایش صوری و ادبی مقالات همایش، صفحه آرایی کتاب و اخذ مجوز از وزارت ارشاد و چاپ کتاب نیاز به زمان کافی دارد. البته ویرایش مقالات تایید شده از نظر داوران بلافاصله ویرایش صوری و ادبی خواهد شد.
از پژوهشگران محترمی که چکیده مقالات ایشان تایید شده است درخواست می شود که اصل مقالات خود را زودتر از زمان اعلام شده ارسال بفرمایید.
اگر اصل مقالات زودتر از زمان اعلام شده ارسال شود قاعدتا زمان برگزاری همایش زمانی نزدیک نزدیک به اردیبهشت ماه می باشد.
داوری مقالات در عالی ترین سطح ممکن دارد انجام می شود زیرا قصد برگزارکنندگان همایش این است که کتابی کاملا علمی از همایش باقی بماند که مورد ارجاع پژوهشگران باشد.
منبع: همایش تاریخ محلی طبس
نظر شما