نشست «مصدق، ما و اکنون»

گروه فرهنگ، تاریخ و پژوهش‌های میان رشته‌ای
باسخنرانی
داوود هرمیداس باوند
عادل مشایخی
داریوش رحمانیان
زمان: دوشنبه سی مرداد ماه ۱۳۹۶ ساعت ۱۸:۰۰
دوشنبه ۱۶ مرداد ۱۳۹۶
گروه فرهنگ، تاریخ و پژوهش‌های میان رشته‌ای
و پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات برگزار می‌کنند:
نشست «مصدق، ما و اکنون»
باسخنرانی
داوود هرمیداس باوند
عادل مشایخی
داریوش رحمانیان
زمان: دوشنبه سی مرداد ماه ۱۳۹۶ ساعت ۱۸:۰۰
محل برگزاری:
پایین‌تر از میدان ولیعصر، ابتدای خیابان دمشق، شماره ۹، پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات
منبع: اختصاصی مورخان
نظر شما