بازشناسی فرهنگ اورارتو و اورارتوییان در حسنلو

سخنران:
دکتر حمید خطیب شهیدی، دکتر مهرداد ملکزاده
چهارشنبه ۱ شهریور ماه ۱۳۹۶ ساعت ۱۷:۳۰
یکشنبه ۲۹ مرداد ۱۳۹۶
گروه تاریخ و باستان شناسی خانه اندیشمندان علوم انسانی با همکاری بنیاد ایران شناسی و انجمن ایرانی تاریخ برگزار میکند:
«بازشناسی فرهنگ اورارتو و اورارتوییان در حسنلو»
سخنران:
دکتر حمید خطیب شهیدی، دکتر مهرداد ملکزاده
زمان: چهارشنبه ۱ شهریور ماه ۱۳۹۶ ساعت ۱۷:۳۰
مکان: خیابان استاد نجات الهی(ویلا)، نبش خ ورشو، خانه اندیشمندان علوم انسانی، سالن حافظ
حضور برای کلیه علاقمندان آزاد است.
منبع: خانه اندیشمندان علوم انسانی
نظر شما