سراب مومیایی

درباب اظهارنظرهای عجولانه درباره مومیایی منسوب به رضاشاه

امید اخوی، دانشجوی دکتری تاریخ ایران دانشگاه شیراز
«نکته: انتشار یادداشت ها به معنای موافقت یا مخالفت با تمام یا بخشی از محتوای آن نیست. بدیهی است «مورخان» از دریافت و انتشار نظرات و نقدهای گوناگون درباره موضوعات تاریخی استقبال می کند.»


جسد مومیایی پهلوی اول در شهر ری پیدا شد ! وقتی این خبر منتشر شد برای مردمی که عادت به اتفاق های زیاد و در اکثر مواقع ، مبالغه آمیز دارند سوژه ای دلپذیز قلمداد می شد . خبر کم کم در میان گروه های تخصصی و البته در اصل به ظاهر تخصصی ، شروع به ایجاد بحث و تبادل نظر های فراوانی کرد. از متخصص دندان پزشکی تا قناد واز روزنامه نگار تا مستند ساز ، شروع به منعکس کردن دیدگاه های خود نمودند و همه این متخصصین انتظار داشتند تا تعدادی تایید کننده رایگان مجازی با خود همراه کنند . این سخنرانان به ظاهر متخصص و شوربختانه به ظاهر تاریخ پژوه انواع افسانه پردازی ها را انجام دادند و همچنان در حال سخن پراکنی می باشند در حالیکه هیچ کس از مرجع قانونی این مسئله مهم بازخواستی انجام نداده . ...

پنجشنبه ۶ اردیبهشت ۱۳۹۷
سراب مومیایی
امید اخوی
دانشجوی دکتری تاریخ ایران دانشگاه شیراز
جسد مومیایی پهلوی اول در شهر ری پیدا شد ! وقتی این خبر منتشر شد برای مردمی که عادت به اتفاق های زیاد و در اکثر مواقع ، مبالغه آمیز دارند سوژه ای دلپذیز قلمداد می شد . خبر کم کم در میان گروه های تخصصی و البته در اصل به ظاهر تخصصی ، شروع به ایجاد بحث و تبادل نظر های فراوانی کرد. از متخصص دندان پزشکی تا قناد واز روزنامه نگار تا مستند ساز ، شروع به منعکس کردن دیدگاه های خود نمودند و همه این متخصصین انتظار داشتند تا تعدادی تایید کننده رایگان مجازی با خود همراه کنند . این سخنرانان به ظاهر متخصص و شوربختانه به ظاهر تاریخ پژوه انواع افسانه پردازی ها را انجام دادند و همچنان در حال سخن پراکنی می باشند در حالیکه هیچ کس از مرجع قانونی این مسئله مهم بازخواستی انجام نداده . این رویداد بیشتر نشان دادکه به چه اندازه تخصص گرایی در تاریخ و باستان شناسی مظلوم واقع شده و البته سخن پراکنی ها نشان داد که خوشبختانه آمار متخصصین دی ان ای در کشور روبه بهبود است ! در این وضع ، سکوت معنا داری هم در گروه های تخصصی در دانشگاه ها حکمفرما شده و بزرگواران به علت دلمشغولی های پژوهشی ، اظهار نظر در این امر را دور از شان خود تشخیص دادند . اما در این میان، رقابت عده ای پهلوی دوست و توهم پندار ، تعدادی هم پهلوی ستیز و توطئه پندار هم جالب توجه بود . به واقع چرا ما اگر در زمینه ای دانشی نداریم ، باید مجاب شویم که اظهار فضل کنیم ؟ اینگونه رفتار باید در کجای زیست اجتماعی چهل سال اخیر خودمان بررسی کنیم؟
جوابی ندارم به این سوال ها، مثل استاد شناخته شده ای در تاریخ معاصر ایران که وقتی خبرنگار با او تماس گرفت و از جسد مومیایی ! پیدا شده پرسید ! به راحتی و آرامش جواب داد(( من در این زمینه تخصصی ندارم )).
در مجموع باید سازمان میراث فرهنگی به عنوان متولی در این امر پاسخی دقیق و به دوراز حاشیه های جانبی بدهد تا این مسئله روشن و مشخص شود.


«نکته: انتشار یادداشت ها به معنای موافقت یا مخالفت با تمام یا بخشی از محتوای آن نیست. بدیهی است «مورخان» از دریافت و انتشار نظرات و نقدهای گوناگون درباره موضوعات تاریخی استقبال می کند.»
منبع: مورخان
نظر شما