فراخوان مجله «مورخان»

پرونده ویژه: بررسی علل ناتوانی تاریخنگاری آکادمیک در برقراری ارتباط با توده مردم
‌ایمیل:
movarekhan.mag@gmail.com

یکشنبه ۱۳ خرداد ۱۳۹۷

شماره جدید «قلمیاران» منتشر شد

با پرونده ویژه «جلال آل احمد»
دن کیشوت غرب زندگی

چهارشنبه ۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۷

تبعات اشغال جنگ جهانی اول بر اجتماع، اقتصاد و سیاست اصفهان

دکتر مجید تفرشی
شنبه ۱۹ اسفند ماه ۱۳۹۶
ساعت ۱۰ الی ۱۲
تالار دکتر مهرعلیزاده

چهارشنبه ۱۶ اسفند ۱۳۹۶

شب قصه‌های شاهنامه

مجله بخارا
تالار فردوسی، خانه اندیشمندان علوم انسانی
پنج بعدازظهر شنبه نوزدهم اسفند

چهارشنبه ۱۶ اسفند ۱۳۹۶