فراخوان مقاله روزنامه دنیای اقتصاد

با محوریت اندیشه‌های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی در جنبش مشروطه
با هدف بررسی آرا و افکار رهبران جنبش مشروطه و تاثیرپذیری از اقتصاد کلاسیک، لیبرالیسم، سوسیال دموکراسی و...

چهارشنبه ۹ مرداد ۱۳۹۸

فولکلور، غذا، هویت فرهنگی و گردشگری

سلسله نشست‌های مسأله فولکلور و فرهنگ عامه در ایران امروز
چهارشنبه ۳ بهمن ساعت ۱۷
اصفهان، میدان نقش جهان، عصارخانه شاهی

یکشنبه ۳۰ دی ۱۳۹۷

استبداد منور در مطبوعات ایران

جلسه نقد و بررسی یک اثر از انتشارات مورخان
باحضور نویسنده کتاب: حسن رجبی فرد
و اساتید تاریخ: علیرضا ملایی توانی، رضا بیگدلو
دوشنبه ۲۴ دی ماه
سرای اهل قلم

چهارشنبه ۱۹ دی ۱۳۹۷

فراخوان مجله «مورخان»

پرونده ویژه: بررسی علل ناتوانی تاریخنگاری آکادمیک در برقراری ارتباط با توده مردم
‌ایمیل:
[email protected]

یکشنبه ۱۳ خرداد ۱۳۹۷