نشست «تصویر نادرشاه در تاریخنویسی ایرانی»

سخنران پروفسور رودی مته
چهارشنبه ۱۷ خرداد ۱۳۹۶
ساعت ۱۴ الی ۱۶
پژوهشگاه علوم انسانی

دوشنبه ۱۵ خرداد ۱۳۹۶

همایش ملی اقتصاد بدون نفت

چالش‌ها و راهکارها با تجربه تاریخ معاصر
فراخوان مقاله
گروه تاریخ دانشگاه الزهرا (س)
تاریخ برگزاری همایش: آبان ماه ۱۳۹۶

پنجشنبه ۴ خرداد ۱۳۹۶

کارگاه نسخه‌شناسی و شیوه‌های نقد نسخ خطی

انجمن علمی گروه تاریخ دانشگاه مشهد برگزار می‌کند
زمان برگزاری دوره خرداد ۹۶ مشهد

پنجشنبه ۴ خرداد ۱۳۹۶

همایش گفتمان فرهنگ میهمان‌نوازی با رویکرد توسعه گردشگری

زمان: یکشنبه ۱۰ اردیبهشت ۹۶
مکان: دانشکده مدیریت دانشگاه تهران

شنبه ۹ اردیبهشت ۱۳۹۶