کارگاه نسخه‌شناسی و شیوه‌های نقد نسخ خطی

انجمن علمی گروه تاریخ دانشگاه مشهد برگزار می‌کند
زمان برگزاری دوره خرداد ۹۶ مشهد

پنجشنبه ۴ خرداد ۱۳۹۶

همایش گفتمان فرهنگ میهمان‌نوازی با رویکرد توسعه گردشگری

زمان: یکشنبه ۱۰ اردیبهشت ۹۶
مکان: دانشکده مدیریت دانشگاه تهران

شنبه ۹ اردیبهشت ۱۳۹۶

سلسله نشست‌های نگاه تمدن محور به تاریخ

انجمن علمی تاریخ دانشگاه شهید بهشتی برگزار می‌کند
فروردین و اردیبهشت ۹۶

چهارشنبه ۶ اردیبهشت ۱۳۹۶

بنیاد ایرانشناسی: اولین جلسه نشست‌های کتاب‌خوانی

بنیاد ایرانشناسی، دفتر منطقه‌ای زاگرس برگزار می‌کند
زمان: سه‌شنبه ۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۶ ساعت ۱۹
مکان: نهاوند، خیابان آزادگان، کتابخانه تخصصی ایران‌شناسی نهاوند

چهارشنبه ۶ اردیبهشت ۱۳۹۶