گزارش نشست نقد کتاب «استبداد منور»

بیگدلو: بهار در کتاب «تاریخ مختصر احزاب سیاسی» مدافع استبداد منور است
یکشنبه ۳۰ دی ۱۳۹۷

دیجیتال‌سازی بیش از ۴۰ هزار کتاب خطی در کتابخانه ملی

رییس سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران خبر داد
چهارشنبه ۱۹ دی ۱۳۹۷

فراخوان انجمن ایرانی تاریخ

آثار با موضوع محوری تاریخ و یا مطالعات بین رشته ای مرتبط با دانش تاریخ
یکشنبه ۱۱ آذر ۱۳۹۷

نشست «تاریخ شفاهی به مثابه تاریخ» برگزار شد.

نقد و بررسی کتاب سنت شفاهی به مثابه تاریخ
سه‌شنبه ۲۹ آبان ۱۳۹۷
یکشنبه ۲۵ شهریور ۱۳۹۷

کودتای ۲۸ مرداد و تغییر روندهای کلان سیاسی در تاریخ ایران

سخنران علیرضا ملایی توانی / تدوین پروین کارگر
آدینه ۹ شهریور ۱۳۹۷
پنجشنبه ۸ شهریور ۱۳۹۷

دو سند از سفر اُسکار مان به غرب ایران در دورۀ قاجار

امین محمدی؛ پژوهشگر پژوهشکدۀ اسناد سازمان اسناد و کتابخانۀ ملی ایران، Amin.Mohammadi۶۴@ut.ac.ir
پنجشنبه ۱ شهریور ۱۳۹۷

انتشار کتاب سنت شفاهی به مثابه تاریخ در نشر مورخان

تالیف جان وانسینا؛ مترجم فرهاد نام برادرشاد؛ تهران، مورخان؛ ۱۳۹۷
دوشنبه ۲۹ مرداد ۱۳۹۷

انتشار کتاب استبداد منور توسط نشر تخصصی مورخان

حسن رجبی فرد؛ تهران؛ نشر مورخان؛ ۱۳۹۷
دوشنبه ۲۹ مرداد ۱۳۹۷