یکشنبه ۱۶ مهر ۱۳۹۶

انتشار کتاب «خاطره نویسی و جایگاه آن در تاریخ نگاری عصر قاجار»

نویسنده: سمیه عباسی، دانشجوی دکتری تاریخ دانشگاه تربیت مدرس
شنبه ۱۵ مهر ۱۳۹۶

ایران ساسانی از دیدگاه منابع چینی

نوشته پائولو دفینا، ترجمه نازنین خلیلی‌پور
دوشنبه ۱۰ مهر ۱۳۹۶

انتشار کتاب موانع توسعه ایران

گفتگوهایی با صاحب نظران
چهارشنبه ۵ مهر ۱۳۹۶
سه‌شنبه ۴ مهر ۱۳۹۶

انتشار کتاب «مکتوبات خیالی»

اسنادی از گفتمان سیاسی دوره مشروطه به کوشش علی باغدار دلگشا
سه‌شنبه ۴ مهر ۱۳۹۶

گزارش مراسم رونمایی از کتاب باغ ایرانی

ماجرای باغ ایرانی که ۱۵۰ سال بعد از زیر آّب بیرون آمد
سه‌شنبه ۴ مهر ۱۳۹۶

زندگی، زمانه و مرگ امیر عباس هویدا

پرسش و پاسخ درباره دوره نخست وزیری هویدا، گروه تلگرامی مورخان
دوشنبه ۳ مهر ۱۳۹۶

به درد ایران مبتلا بود

گزارش نکوداشت بزرگ نادرزاد
یکشنبه ۲ مهر ۱۳۹۶

کتاب «نوستالژی ری، طهرون و شمرون» منتشر شد

تهیه بستنی‌های اکبر مشتی از یخچال‌های وصفنارد
سه‌شنبه ۲۸ شهریور ۱۳۹۶