پنجشنبه ۴ آبان ۱۳۹۶

منصوره اتحادیه: گذشته را بفهمیم

گزارش آیین بزرگداشت بانوی مورخ ایرانی
دوشنبه ۱ آبان ۱۳۹۶
چهارشنبه ۲۶ مهر ۱۳۹۶

تاسیس سرای نهاوندشناسی

به همت بنیاد ایران‌شناسی دفتر منطقه‌ای زاگرس
چهارشنبه ۲۶ مهر ۱۳۹۶

شب بخارا در شیراز

چهارشنبه ۲۶مهر ماه
دوشنبه ۲۴ مهر ۱۳۹۶

انتشار کتاب «نویسندۀ رستم التواریخ کیست؟»

محمدهاشم آصف یا رضاقلی خان هدایت؟
دوشنبه ۱۷ مهر ۱۳۹۶

انتشار کتاب «علم و آزادی»

مجموعه مقالات و نوشته‌های ابوالحسن فروغی
دوشنبه ۱۷ مهر ۱۳۹۶
یکشنبه ۱۶ مهر ۱۳۹۶

انتشار کتاب «خاطره نویسی و جایگاه آن در تاریخ نگاری عصر قاجار»

نویسنده: سمیه عباسی، دانشجوی دکتری تاریخ دانشگاه تربیت مدرس
شنبه ۱۵ مهر ۱۳۹۶

ایران ساسانی از دیدگاه منابع چینی

نوشته پائولو دفینا، ترجمه نازنین خلیلی‌پور
دوشنبه ۱۰ مهر ۱۳۹۶