تاسیس سرای نهاوندشناسی

به همت بنیاد ایران‌شناسی دفتر منطقه‌ای زاگرس
چهارشنبه ۲۶ مهر ۱۳۹۶

شب بخارا در شیراز

چهارشنبه ۲۶مهر ماه
دوشنبه ۲۴ مهر ۱۳۹۶

انتشار کتاب «نویسندۀ رستم التواریخ کیست؟»

محمدهاشم آصف یا رضاقلی خان هدایت؟
دوشنبه ۱۷ مهر ۱۳۹۶

انتشار کتاب «علم و آزادی»

مجموعه مقالات و نوشته‌های ابوالحسن فروغی
دوشنبه ۱۷ مهر ۱۳۹۶
یکشنبه ۱۶ مهر ۱۳۹۶

انتشار کتاب «خاطره نویسی و جایگاه آن در تاریخ نگاری عصر قاجار»

نویسنده: سمیه عباسی، دانشجوی دکتری تاریخ دانشگاه تربیت مدرس
شنبه ۱۵ مهر ۱۳۹۶

ایران ساسانی از دیدگاه منابع چینی

نوشته پائولو دفینا، ترجمه نازنین خلیلی‌پور
دوشنبه ۱۰ مهر ۱۳۹۶

انتشار کتاب موانع توسعه ایران

گفتگوهایی با صاحب نظران
چهارشنبه ۵ مهر ۱۳۹۶
سه‌شنبه ۴ مهر ۱۳۹۶

انتشار کتاب «مکتوبات خیالی»

اسنادی از گفتمان سیاسی دوره مشروطه به کوشش علی باغدار دلگشا
سه‌شنبه ۴ مهر ۱۳۹۶