انتشار کتاب «درآمدی بر حوزه ها و دپارتمانهای ایرانشناسی در اروپا، آمریکا و ژاپن»

آخرین اثر پژوهشی دکتر عباس پناهی (و همکاران)در حوزه مطالعات ایران شناسی منتشر شد.

کتاب درآمدی بر حوزه ها و دپارتمان های ایران شناسی در اروپا، آمریکا و ژاپن نوشته دکتر عباس پناهی، عضو هیأت علمی گروه گیلان شناسی دانشگاه گیلان و با همکاری دکتر مریم شادمحمدی و فرشته رحمانی نژاد به کوشش انتشارات دانشگاه گیلان منتشر شد. ...

شنبه ۷ بهمن ۱۳۹۶
کتاب «درآمدی بر حوزه ها و دپارتمان های ایران شناسی در اروپا، آمریکا و ژاپن» نوشته دکتر عباس پناهی، عضو هیأت علمی گروه گیلان شناسی دانشگاه گیلان و با همکاری دکتر مریم شادمحمدی و فرشته رحمانی نژاد به کوشش انتشارات دانشگاه گیلان منتشر شد.
کتاب حاضر یکی از جدیدترین و جامع ترین آثار پژوهشی در حوزه مطالعات ایران شناسی است که با هدف بررسی مراکز، دپارتمان ها و مسائل مربوط به ایران شناسی در کشورهای اروپایی، آمریکای شمالی و ژاپن مورد پژوهش قرار داده است. کتاب حاضر آخرین یافته ها و وضعیت دپارتمان های ایران شناسی را در این کشورها را بررسی کرده است. مبنای بررسی کتاب پیش رو؛ نخست کشورهای پیشتاز در حوزه شرق شناسی و ایران شناسی نظیر انگلستان، فرانسه و آلمان قرار داده شده است و سپس سایر کشورهای اروپایی که سهمی شایسته در مطالعات ایران شناسی دارند، مورد بررسی قرار گرفته است؛ زیرا از دوره رنسانس این کشورها با فرستادن سیاحان و مأموران خود، زمینه آشنایی دنیای غرب را با شرق نزدیک و ایران فراهم آوردند و سرانجام در سده نوزدهم میلادی با کشفیاتی که در حوزه تکنولوژی، کشف رمزهای خطوط و زبانهای باستانی انجام گرفت، زمینه رشد و گسترش شرق شناسی را فراهم آوردند. حاصل تلاشهای ایران شناسان در حوزه ها و مسائل گوناگون ایرانشناسی، نقش مؤثری در بازشناسی هویت ایرانی داشت و سبب رونق پژوهش در حوزه های فرهنگ و تمدن ایران از سوی پژوهشگران گردید.

نوشتار پیش رو «درآمدی بر حوزه ها و دپارتمانهای ایرانشناسی در اروپا، آمریکا و ژاپن» نامیده شده است؛ زیرا به جهت وسعت پژوهش هایی که ایرانشناسان در زمینه ایران شناسی انجام دادهاند، برای توضیح و تحلیل پژوهش های آنان نیاز به مجموعه چند جلدی و دایرۀالمعارفی در این زمینه است. از این رو نویسندگان با پژوهش و تحلیلی گذرا به بررسی اجمالی آخرین تحولاتی که در این زمینه انجام گرفته است، پرداخته اند. به عقیده مولفان کتاب حاضر برای دانشجویان و پژوهشگران حوزه ایرانشناسی که علاقه مند به ادامه تحصیل در مراکز ایران شناسی کشورهای یاده شده اند می تواند تصویری شفاف و دقیق از دانشگاه های مورد بررسی و دپارتمان های ایرانشناسی این کشورها در اختیارشان قرار داده و با این آشنایی با استادان و دپارتمان های یادشده ارتباط برقرار نموده و برای پذیرش در دپارتمان های فوق اقدام کنند.

کتاب مشتمل بر شش فصل و در مجموع ۵۱۱ صفحه مورد پژوهش قرار گرفته است.

عناوین هریک از فصلهای کتاب به شرح زیر است:

فصل اول: شرق شناسی و ایران شناسی، فصل دوم: پیشتازان شرق شناسی و ایران شناسی در اروپای کهن، فصل سوم: جایگاه ایران شناسی در سایر کشورهای اروپای غربی، فصل چهارم: حوزههای ایران شناسی در اروپای شرقی و ترکیه، فصل پنجم: نقش روسیه و کشورهای حوزه قفقاز در ایران شناسی، و فصل ششم: حوزه ها و مراکز ایران شناسی در آمریکای شمالی و ژاپن.

کتاب حاضر به جهت آنکه مطالب ارزشمندی در حوزه های مهم ایران شناسی و شناخت ایران شناسان این کشورها به دست می دهد می تواند منبعی مهم برای علاقه مندان و پژوهشگران ایران شناسی در جهان و ایران دوستان باشد.
نظر شما