پیشخوان

مورخان منتشر کرد

کتاب آموزش و پرورش اقلیت های دینی؛ از مشروطه تا پایان حکومت پهلوی اول
۲ سال پیش

از طبس تا مکه؛ سفرنامه همسر عمادالملک به مکه

کتاب سفرنامه همسر عمادالملک به مکه به کوشش نادر پروانه و زهرا موسیوند توسط نشر مورخان منتشر شد.
۳ سال پیش

طاعون و همه‌گیری‌های مرگبار در جهان پیشاصنعتی

گایدو آلفانی و تامی ای مورفی ترجمه: امید کفیل کاشانی

این مقاله مروری بر سابقه پژوهشی اخیر طاعونها و دیگر همه‌گیری‌های مرگبار از اواخر باستان تا ۱۸۰۰ میلادی ارائه می‌کند. عوامل سازمانی و زیست‌محیطی اصلی را هم در شکل‌گیری ریشه طاعون و شیوعش و هم کل پیامدهای اجتماعی‌اقتصادی ...
پنجشنبه ۲۳ اردیبهشت ۱۴۰۰

نقدی بر ساخت قدرت سیاسی پیش و پس از مشروطیت

از ناصرالدین شاه تا محمدرضا شاه

فرید دهدزی، پژوهشگر تاریخ معاصر
پنجشنبه ۱۳ مرداد ۱۴۰۱

از آرمان شهر تا تاریخ

سرگذشت سه جوان درباری اسلامگرا

حسین میرزانیا
آدینه ۷ مرداد ۱۴۰۱

نگرشی به تاریخ تولد دانشگاه تهران در دوره رضاشاه

تاسیس دانشگاه تهران بزرگترین پروژه علمی فرهنگی تاریخ معاصر ایران

حسین میرزانیا
چهارشنبه ۲۹ تیر ۱۴۰۱

فراخوان مقاله روزنامه دنیای اقتصاد

با محوریت اندیشه‌های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی در جنبش مشروطه
با هدف بررسی آرا و افکار رهبران جنبش مشروطه و تاثیرپذیری از اقتصاد کلاسیک، لیبرالیسم، سوسیال دموکراسی و...

چهارشنبه ۹ مرداد ۱۳۹۸
مورخان را در تلگرام دنبال کنید...