پیشخوان

کتیبه بیستون و جای‌نامِ پَرگَ

با استناد به ریشه‌شناسی این نام و کنکاش در متونِ جغرافیایِ تاریخیِ

نویسندگان: حاجیانی، فرخ؛ دورودی، مجتبی
آدینه ۲۵ آبان ۱۳۹۷

پادشاه عملگرا و هنردوست

سالروز درگذشت شاه عباس کبیر

دکتر امیر آهنگران
یکشنبه ۳۰ دی ۱۳۹۷

سنجش سیمای شاپور یکم در دو سند

شاهنامه‌ی فردوسی و تاریخ طبری

اردلان کوزه‌گر، پژوهشگر تاریخ ایران باستان
یکشنبه ۳۰ دی ۱۳۹۷
شنبه ۲۹ دی ۱۳۹۷

فولکلور، غذا، هویت فرهنگی و گردشگری

سلسله نشست‌های مسأله فولکلور و فرهنگ عامه در ایران امروز
چهارشنبه ۳ بهمن ساعت ۱۷
اصفهان، میدان نقش جهان، عصارخانه شاهی

یکشنبه ۳۰ دی ۱۳۹۷
مورخان را در تلگرام دنبال کنید...