پیشخوان

مبانی مشروعیت نهاد حکومت در ایران

نگاهی اجمالی به سیر مبانی مشروعیت نهاد حکومت در ایران در ادوار باستانی و بعد از اسلام

نویسنده: شایسته، فریدون
پنجشنبه ۱۱ بهمن ۱۳۹۷

آزاده از استبداد

به یاد برونو گانتس، بازیگر فقید نقش «آدولف هیتلر»

علیرضا عسگری، کارشناس تاریخ جهان
سه‌شنبه ۳۰ بهمن ۱۳۹۷

تدریس روانشناسی تاریخی (۲)

دیوید بیسِل / ترجمه: امید کفیل کاشانی

آدینه ۲۶ بهمن ۱۳۹۷

روشنفکران و روحانیون در تاریخ معاصر ایران

نگاهی اجمالی به نقش روشنفکران و روحانیون در تاریخ معاصر ایران

شیرزاد عبداللهی، روزنامه نگار
پنجشنبه ۲۵ بهمن ۱۳۹۷

فولکلور، غذا، هویت فرهنگی و گردشگری

سلسله نشست‌های مسأله فولکلور و فرهنگ عامه در ایران امروز
چهارشنبه ۳ بهمن ساعت ۱۷
اصفهان، میدان نقش جهان، عصارخانه شاهی

یکشنبه ۳۰ دی ۱۳۹۷
مورخان را در تلگرام دنبال کنید...