پیشخوان

استوانه کوروش و سیاست شاهنشاهی هخامنشی

ساناز روشنی (کارشناس ارشد تاریخ)

کوروش بزرگ شاه پارس که مؤسس یکی از امپراتوری‌های بسیار قدرتمند و وسیع جهان باستان بود، به‌طور سنتی شهرت بسیار خوبی در رسانه‌ها پیداکرده است
یکشنبه ۱۷ تیر ۱۳۹۷
مورخان را در تلگرام دنبال کنید...