پیشخوان

مورخان منتشر کرد

کتاب آموزش و پرورش اقلیت های دینی؛ از مشروطه تا پایان حکومت پهلوی اول
۱ سال پیش

از طبس تا مکه؛ سفرنامه همسر عمادالملک به مکه

کتاب سفرنامه همسر عمادالملک به مکه به کوشش نادر پروانه و زهرا موسیوند توسط نشر مورخان منتشر شد.
۱ سال پیش

طاعون و همه‌گیری‌های مرگبار در جهان پیشاصنعتی

گایدو آلفانی و تامی ای مورفی ترجمه: امید کفیل کاشانی

این مقاله مروری بر سابقه پژوهشی اخیر طاعونها و دیگر همه‌گیری‌های مرگبار از اواخر باستان تا ۱۸۰۰ میلادی ارائه می‌کند. عوامل سازمانی و زیست‌محیطی اصلی را هم در شکل‌گیری ریشه طاعون و شیوعش و هم کل پیامدهای اجتماعی‌اقتصادی ...
پنجشنبه ۲۳ اردیبهشت ۱۴۰۰

۹ اسفند ۱۳۳۱؛ اوج کشمکش پادشاه و دکتر مصدق

تلاش برای حذف یکی از دو طرف

فرید دهدزی، پژوهشگر تاریخ معاصر
چهارشنبه ۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۰

مورخان عصر قاجار و بازروایت تاریخ ایران باستان ( بخش نخست)

محمدتقی خان لسان الملک سپهر

امین آریان راد
آدینه ۲۲ اسفند ۱۳۹۹

خودانتقادی یا خودزنی؟! پیرامون کلیشه‌های تاریخی

شد غلامی که آب جوی آرَد / آب جوی آمد و غلام ببرد

مجید علیپور، سردبیر مورخان
چهارشنبه ۲۰ اسفند ۱۳۹۹

فراخوان مقاله روزنامه دنیای اقتصاد

با محوریت اندیشه‌های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی در جنبش مشروطه
با هدف بررسی آرا و افکار رهبران جنبش مشروطه و تاثیرپذیری از اقتصاد کلاسیک، لیبرالیسم، سوسیال دموکراسی و...

چهارشنبه ۹ مرداد ۱۳۹۸
مورخان را در تلگرام دنبال کنید...