فراخوان انجمن ایرانی تاریخ

آثار با موضوع محوری تاریخ و یا مطالعات بین رشته ای مرتبط با دانش تاریخ

انجمن ایرانی تاریخ در راستای اهداف و سیاست های مندرج در اساسنامه و ترویج و توسعه دانش تاریخی از صاحب نظران، پژوهشگران و نویسندگان فعّال در حوزه علوم تاریخی و دانش های مرتبط دعوت به عمل می آورد تا ......

یکشنبه ۱۱ آذر ۱۳۹۷
انجمن ایرانی تاریخ در راستای اهداف و سیاست های مندرج در اساسنامه و ترویج و توسعه دانش تاریخی از صاحب نظران، پژوهشگران و نویسندگان فعّال در حوزه علوم تاریخی و دانش های مرتبط دعوت به عمل می آورد، تا آثار خود اعم از: تالیف، تصنیف، تصحیح، تدوین، یا ترجمه و نیز پایان نامه ها و رساله های دفاع شدۀ خود را که دارای شرایط کلی زیر هستند، برای نشر به انجمن ایرانی تاریخ ارسال دارند.


معیارهای اولیه آثار:

• موضوع اثر نوآورانه بوده و بر اساس استانداردها و معیارهای علمی رایج تدوین شده باشد.

• آثار با موضوع محوری تاریخ و یا مطالعات بین رشته ای مرتبط با دانش تاریخ باشد.


اشاره:

• دریافت و اعلام وصول اثر به منزله گواهی چاپ نبوده و بعد از طی مراحل لازم در شورای کتاب انجمن و انجام مراحل داوری و کسب مجوزهای لازم و انعقاد قرارداد با مولف، گواهی چاپ صادر خواهد شد.

• بر اساس روال مرسوم در نهادهای دانشگاهی و پژوهشی؛ برای استادان، دانشجویان و پژوهشگرانی که آثارشان در انجمن چاپ می شود، امتیاز بیشتری تعلق خواهد گرفت.

شماره تماس دبیرخانه: ۲۶۴۰۳۰۰۷_۰۲۱
نظر شما