نشر تخصصی مورخان

فراخوان انتشارات مورخان...
شنبه ۲۲ تیر ۱۳۹۸
نشر تخصص مورخان به عنوان بخشی از شبکه علمی مورخان در اواخر سال ۱۳۹۵ تاسیس و فعالیت خود را در زمینه نشر کتاب تخصصصی تاریخ آغاز کرد. بدین منظور کمیته انتشارات متشکل از تعدادی از دانشجویان و فارع التحصیلان دکتری تاریخ تشکیل گردید. نشر مورخان از آبان ماه سال ۱۳۹۶ تا خرداد ماه ۱۳۹۸ توانسته است قریب به چهل عنوان کتاب تخصصی منتشر کند.
نظر شما