چکیده مقالات همایش سالگرد مشروطیت در آذربایجان منتشر خواهد شد

نادر پروانه (رئیس دبیرخانه همایش یکصد و دهمین سالگرد مشروطیت در آذربایجان) خبر داد

چکیده مقالات همایش ملی یکصد و دهمین سالگرد مشروطیت در آذربایجان با گرفتن مجوزهای لازم به زودی منتشر می‌شود.
به گزارش روابط عمومی سازمان اسناد و کتابخانه ملی، نادر پروانه رئیس دبیرخانه همایش ملی یکصد و دهمین سالگرد مشروطیت در آذربایجان با ذکر این نکته که این همایش مورخ دوم بهمن ماه سال جاری در آرشیو ملی ایران برگزار می گردد، از چاپ چکیده مقالات این همایش با درجه علمی ISC از پایگاه استنادی جهان علوم اسلام خبر داد.
او خاطر نشان کرد: بیش از ۵۰ چکیده و اصل مقاله به دبیرخانه این همایش ارسال شده که پس از بررسی‌های علمی ۳۱ چکیده مقاله مورد پذیرش قرار گرفت. لازم به ذکر است چکیده این مقالات به کوشش علی ططری (مدیر مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی و دبیر علمی) و رحیم نیکبخت (مدیر موسسه فرهنگ و تاریخ دیار کهن و دبیر اجرایی همایش) منتشر می شود.
گفتنی است همایش ملی یکصد و دهمین سالگرد مشروطیت در آذربایجان توسط مجمع هماهنگی مراکز تاریخ پژوهی و بانکهای اسنادی ایران (مهتاب) با همکاری انجمن ایرانی تاریخ و موسسه تاریخ و فرهنگ دیار کهن برگزار می شود....

دوشنبه ۲۵ دی ۱۳۹۶
به گزارش روابط عمومی سازمان اسناد و کتابخانه ملی، نادر پروانه رئیس دبیرخانه همایش ملی یکصد و دهمین سالگرد مشروطیت در آذربایجان با ذکر این نکته که این همایش مورخ دوم بهمن ماه سال جاری در آرشیو ملی ایران برگزار می گردد، از چاپ چکیده مقالات این همایش با درجه علمی ISC از پایگاه استنادی جهان علوم اسلام خبر داد.
او خاطر نشان کرد: بیش از ۵۰ چکیده و اصل مقاله به دبیرخانه این همایش ارسال شده که پس از بررسی‌های علمی ۳۱ چکیده مقاله مورد پذیرش قرار گرفت. لازم به ذکر است چکیده این مقالات به کوشش علی ططری (مدیر مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی و دبیر علمی) و رحیم نیکبخت (مدیر موسسه فرهنگ و تاریخ دیار کهن و دبیر اجرایی همایش) منتشر می شود.
گفتنی است همایش ملی یکصد و دهمین سالگرد مشروطیت در آذربایجان توسط مجمع هماهنگی مراکز تاریخ پژوهی و بانکهای اسنادی ایران (مهتاب) با همکاری انجمن ایرانی تاریخ و موسسه تاریخ و فرهنگ دیار کهن برگزار می شود.
نظر شما