ساخت بنای یادبودِ شهیدان جنگ‎های روس با ایران در قبرستان تاریخی جُلفا ضروری است

سلطانی احمدی، دبیر همایش ملی بازتاب و پیامدهای مُعاهدات گلستان و ترکمانچای

دبیر همایش ملی بازتاب و پیامدهای مُعاهدات گلستان و ترکمانچای گفت: با هدف پاسداشت از مرزداران و سربازان مدافع ایران در جنگ‎های روس با ایران ضروری است بنای یادبودِ شهیدان جنگ‎های روس با ایران در قبرستان تاریخی روستای لِیوارجان جُلفا ساخته شود...

شنبه ۲۵ آذر ۱۳۹۶
مجتبی سلطانی احمدی دبیر همایش ملی بازتاب و پیامدهای مُعاهدات گلستان و ترکمانچای در حاشیۀ همایش مذکور گفت: با هدف پاسداشت از مرزداران و سربازان مدافع ایران در دو رشته جنگ‌های ده ساله و سه ساله روس با ایران ضروری است بنای یادبودِ شهیدان جنگ‎های روس با ایران در قبرستان تاریخی روستای لِیوارجان جُلفا که در ادبیات اهالی بومی روستا تحت عنوان شهیدلَر قَبری شناخته می‎شود ساخته شود. در این قبرستان سنگ قبر برخی از شهدای گمنام جنگ اول روس با ایران وجود دارد.
این عضو هیأت علمی دانشگاه گفت: زنده نگاه داشتن یاد و خاطره تمام مرزداران و شهیدان وطن از چالداران تا مدافعان حرم وظیفۀ دینی و ملّی ماست و مسئولین سازمان میراث فرهنگی باید نسبت به آن بدون تنگ‎نظری حساسیت داشته باشند.
این تاریخ‎پژوه گفت: خوشبختانه در شهرستان جُلفا یک میدان مُزین به نام و مجسمۀ عباس میرزای نایب السلطنه شده است و ضروری است مکانی نیز به نام شهید جوادخان گنجه‎ای آخرین مرزدار و حکمران ایران در گنجه نامگذاری شود، زیرا جوادخان پس از جنگی دلاورانه به همراه پسر خود در مقابله با ژنرال سیسیانوف روسی به شهادت رسید.
سلطانی احمدی در پایان گفت: ما در صورتی می‎توانیم ادبیات پایداری و مقاومت را در میان نوجوانان و جوانان ایرانی فراگیر و نهادینه کنیم که آنان را با تاریخ پایداری و مقاومت ایرانیان و اشخاص شاخص آن در هر دوره آشنا نمائیم.
لازم به ذکر است همایش ملّی بازتاب و پیامدهای مُعاهدات گلستان و ترکمانچای مورخ ۲۲ و ۲۳ آذرماه جاری در شهرستان جلفا و در کنار رود اَرَس برگزار شد.
نظر شما