سمینار «ما و انقلاب ۱۹۱۷ روسیه»

یکشنبه ۵ آذرماه از ساعت ۱۳ تا ۱۹
دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران

شنبه ۴ آذر ۱۳۹۶

بزرگداشت غلامحسین صدیقی در دانشگاه یزد

شنبه ۱۱ آذرماه ۱۳۹۶
صفائیه، تالار فرهنگ دانشگاه یزد

آدینه ۳ آذر ۱۳۹۶

بزرگداشت بیستمین سالگرد وفات جمالزاده

شنبه چهارم آذر، دانشگاه تهران
دانشگاه تهران، دانشکده ادبیات و علوم انسانی

چهارشنبه ۱ آذر ۱۳۹۶

همایش «تاریخ محلی طبس»

تاریخ‌نگاری محلی ایران با تاکید بر محلی‌نگاری طبس
زمان: اردیبهشت ۱۳۹۷
مکان: شهرستان طبس
مهلت ارسال چکیده تا ۱ آذر تمدید شد

سه‌شنبه ۱۸ مهر ۱۳۹۶