شماره جدید «قلمیاران» منتشر شد

با پرونده ویژه «جلال آل احمد»
دن کیشوت غرب زندگی

چهارشنبه ۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۷

تبعات اشغال جنگ جهانی اول بر اجتماع، اقتصاد و سیاست اصفهان

دکتر مجید تفرشی
شنبه ۱۹ اسفند ماه ۱۳۹۶
ساعت ۱۰ الی ۱۲
تالار دکتر مهرعلیزاده

چهارشنبه ۱۶ اسفند ۱۳۹۶

شب قصه‌های شاهنامه

مجله بخارا
تالار فردوسی، خانه اندیشمندان علوم انسانی
پنج بعدازظهر شنبه نوزدهم اسفند

چهارشنبه ۱۶ اسفند ۱۳۹۶

نخستین همایش بین‌المللی تاریخی فرهنگی جنوب ایران (فارس تاریخی)

برگزارکننده: مرکز دائره‌المعارف بزرگ اسلامی
مکان و زمان برگزاری همایش: شیراز - آذرماه ۱۳۹۶

دوشنبه ۱۳ آذر ۱۳۹۶