کتاب «نظام جهانی مدرن» رونمایی و نقد می‌شود

پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات با همکاری انجمن علوم سیاسی ایران برگزار می‌کند
سه‌شنبه ۱۷ مرداد ۹۶ ساعت ۱۸
انجمن علوم سیاسی

یکشنبه ۱۵ مرداد ۱۳۹۶

نقد و بررسی کتاب «قزوین در انقلاب مشروطیت»

چهارشنبه ۱۱ مرداد ساعت ۱۷
سرای اهل قلم
با حضور سیدعلی آل‌داود، علیرضا ملایی‌توانی و مهدی نور‌محمدی

سه‌شنبه ۱۰ مرداد ۱۳۹۶

کارگاه روش‌شناسی تاریخ شفاهی

سخنران: دکتر مرتضی نورایی، استاد دانشگاه اصفهان، استاد مدعو دانشگاه صوفیا بلغارستان
کارشناس: محسن کاظمی
۱۳ تیر ۹۶ سازمان اسناد و آرشیو ملی

شنبه ۱۰ تیر ۱۳۹۶

نشست «تصویر نادرشاه در تاریخنویسی ایرانی»

سخنران پروفسور رودی مته
چهارشنبه ۱۷ خرداد ۱۳۹۶
ساعت ۱۴ الی ۱۶
پژوهشگاه علوم انسانی

دوشنبه ۱۵ خرداد ۱۳۹۶