از اَنشان تا بیضاء سرزمینی در آبریزِ رودِکُر

بررسی فراز و نشیبهایِ تاریخیِ منطقه بیضاء

نویسندگان: دورودی، مجتبی؛ کرمی، آرزو
مجله: فصلنامه فارس‌شناخت، سال ۱۳۹۵، شماره اول دوره چهارم
سه‌شنبه ۱۰ مرداد ۱۳۹۶
دریافت فایل
در این مقاله کوشش شده است، پیشینه‌ی ناحیه‌ای از استان فارس که امروزه بیضاء نامیده می‌شود از دوران پیش‌ازتاریخ تا عهد ساسانی با توجه به داده‌هایِ باستان‌شناختی و موازینِ تاریخی و ریشه‌شناسی زبان بررسی گردد. که در این روند نقش بسیار مهم این بخش از سرزمین ایران در شکل‌گیریِ جوامعِ نخستینِ انسانی و نیز به وجود آمدن نهادها و تشکیلات حکومتیِ عهد باستان از عیلام گرفته تا سلسله‌های هخامنشی و ساسانی مشاهده می‌گردد. این گفتار علاوه بر اینکه به تحلیل داده‌هایِ مربوط به این سرزمین از منظر تاریخی و باستان‌شناختی و جغرافیایِ تاریخی می‌پردازد؛ تحولات و دگرگونی‌هایِ نامِ این سرزمین از دوران عیلام تا امروز را نیز از نظرگاهِ ریشه‌شناسیِ زبان مورد بررسی قرار داده است. سرزمینی در حاشیه‌یِ رودِ خروشانِ کُر که پذیرایِ انسانِ کهن در عهد حجر بود و در این دورانِ هزاران ساله نامهایی چون اَنشان ، نساء ، بیضاء و ملیان را بر خود دیده است
منبع: مجله فارس‌شناخت
نظر شما