آیا جنبش مشروطه برای ایران زودرس بود؟

مقاله‌ای از دکتر صادق زیباکلام

نویسنده: زیباکلام، صادق
مجله: فصلنامه علمی - پژوهشی مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی، سال ۱۳۸۲، شماره ۵۹

چهارشنبه ۱۶ تیر ۱۳۹۵
دریافت فایل
نهضت یا انقلاب مشروطه را به حق می بایستی یکی از مهم ترین تحولات سیاسی و اجتماعی ایران معاصر به حساب آورد پروفسور نیکی کدی محقق سرشناس تاریخ معاصر ایران معتقد است که انقلاب مشروطه را می بایستی یکی از نخستین تحولات عمده مدرن در ایران به حساب آورد او از این بابت ایران را پیشگام حرکت های ترقی خواهانه در میان ملل آسیا دانسته و معتقد است زمانی ایرانیان به دنبال این مقولات رفتند که شاید به جز هند روسیه و تا حدی ژاپن رد سایر کشورهای قاره بزرگ آسیا چنین مفاهیم و خواسته های مدرن سیاسی و اجتماعی حتی در میان نخبگان سیاسی آن جوامع نیز باب نشده بود...
برای مطالعه مقاله فایل پیوست را دانلود نمایید.
نظر شما