انقلاب اسلامی در اراک

مصاحبه و تدوین: مریم حاجی‌زاده و ساره مشهدی‌میقانی

در این مجلدات خاطرات شفاهی ۱۹ تن از فعالان و ناظران انقلابی شهر اراک گردآوری شده است که حاصل تقریباً ۱۰۰ ساعت مصاحبه می‌باشد. محدوده زمانی خاطرات راویان، از سال ۱۳۴۲ تا سال ۱۳۵۷ را پوشش داده است و حول موضوعاتی چون نحوه آشنایی راویان با امام خمینی(ره)، حضور در مساجد، شرکت در سخنرانی‌ها و راهپیمایی‌ها و رویدادهایی چون حملات چماق‌به‌دست‌ها، پایین‌کشیدن مجسمه شاه و... می‌باشد. ...

پنجشنبه ۱۵ فروردین ۱۳۹۸
انقلاب اسلامی ایران دگرگونی عظیم بود که در سال ۵۷ به نتیجه رسید. نقش و جایگاه تاریخی مردم ایران در این انقلاب بسیار پررنگ و تاثیرگذار بوده است. جمع‌آوری خاطرات مردم حاضر در صحنه‌های این انقلاب، درحال حاضر توسط پژوهشگران با راهکارهای علم تاریخ شفاهی در حال انجام است. در شهر اراک نیز این خاطرات در حال گردآوری هستند.

در سال ۱۳۹۳ به سفارش دفتر فرهنگ و مطالعات پایداری حوزه هنری انقلاب اسلامی اراک جلد نخست «تاریخ شفاهی انقلاب اسلامی در اراک» به چاپ رسید. جلد دوم و سوم این کتاب نیز تحت عنوان «خاطرات شفاهی انقلاب اسلامی در اراک به روایت مردم» بعد از چهار سال پی‌گیری دفتر فرهنگ و مطالعات پایداری حوزه هنری استان مرکزی مقارن با چهل‌سالگی انقلاب اسلامی به مرحله چاپ و انتشار رسید. این کتاب‌ها در ۱۰۰۰ نسخه در انتشارات اندیشه صادق قم؛ برای حوزه هنری استان مرکزی منتشر شده‌اند.

مصاحبه و تدوین جلدهای دوم و سوم این خاطرات توسط مریم حاجی‌زاده و ساره مشهدی‌میقانی کارشناسان ارشد تاریخ ایران‌اسلامی، صورت پذیرفته است.

در این مجلدات خاطرات شفاهی ۱۹ تن از فعالان و ناظران انقلابی شهر اراک گردآوری شده است که حاصل تقریباً ۱۰۰ ساعت مصاحبه می‌باشد.

محتوای این کتب شامل مقدمه، متن خاطرات، منابع و مأخذ، فهرست اعلام، اسناد، تصاویر، تغییرنام کوچه‌ها و خیابان‌ها و میادین شهر اراک، و جدول راویان است.

سعی شده است در این خاطرات زمان، مکان و احساسات و انگیزه‌های راویان مورد سوال و بررسی قرار گیرد.

محدوده زمانی خاطرات راویان، از سال ۱۳۴۲ تا سال ۱۳۵۷ را پوشش داده است و حول موضوعاتی چون نحوه آشنایی راویان با امام خمینی(ره)، حضور در مساجد، شرکت در سخنرانی‌ها و راهپیمایی‌ها و رویدادهایی چون حملات چماق‌به‌دست‌ها، پایین‌کشیدن مجسمه شاه و... می‌باشد.

زوایه دید و بیان متفاوت هر راوی، سبب شده است محتوای خاطرات هر شخص متمایز از دیگری و در نوع خود جالب توجه باشد. برخی از راویان در خاطرات خود به دوران کودکی و نوجوانی نیز پرداخته‌اند که بر جذابیت موضوع تأثیر نهاده است.
منبع: مورخان
نظر شما