دو کتاب از نشر مورخان، برگزیده چهارمین دوره انتخاب دو سالانه کتاب کهگیلویه و بویراحمد

کتاب های «نوسازی و جامعه ایلی بویراحمد در دوره پهلوی» و «ترقی خواهی عصر ناصری به روایت روزنامه اختر»

دو کتاب «نوسازی و جامعه ایلی بویراحمد در دوره پهلوی» و «ترقی خواهی عصر ناصری به روایت روزنامه اختر»از کتاب های منتشر شده توسط «نشر مورخان» در چهارمین دوره انتخاب دو سالانه کتاب کهگیلویه و بویراحمد به عنوان آثار برتر و شایسته تقدیر دست یافتند. ...

چهارشنبه ۲۸ آبان ۱۳۹۹
دو کتاب «نوسازی و جامعه ایلی بویراحمد در دوره پهلوی» اثر محمد مهدی روشنفکر و «ترقی خواهی عصر ناصری به روایت روزنامه اختر» اثر داریوش غلامی از کتاب های منتشر شده توسط «نشر مورخان» در چهارمین دوره انتخاب دو سالانه کتاب کهگیلویه و بویراحمد به عنوان آثار برتر و شایسته تقدیر در حوزه تاریخنگاری دست یافتند.

گقتنی ، بیش از ۱۶۰ اثر از نویسندگان و مؤلفین این استان به دبیرخانه چهارمین دوره انتخاب دو سالانه کتاب کهگیلویه و بویراحمد واصل گردید که از این میان ۹ اثر به عنوان برگزیده و شایسته تقدیر دست یافتند.
نظر شما