شیوه نامه مقالات و یادداشت های مورد پذیرش در فصلنامه تخصصی مورخان

هیات تحریریه مورخان

مجله مورخان با رویکرد تخصصی به رویدادها و موضوعات تاریخی به صورت فصلی منتشر خواهد شد. سعی بر این است تا به نحوی مطالب تنظیم شود که موضوع به صورت علمی مطرح شوند و مخاطبان عام نیز در نظر گرفته شود...

سه‌شنبه ۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۷
همچنان که مورخانی غیرآکادمیک داریم که بیشترین مخاطب را دارند؛ بسیاری از مورخان دانشگاهی هم هستند که جز تنی چند از دانشجویان خود، مخاطب خاصی ندارند. این مهم سبب شده است تا تاریخ‌نگاری عوام‌پسند در جامعه رواج یابد. این نوع تاریخ‌نگاری در تضاد مستقیم با تاریخ‌نگاری علمی است که در دانشگاه‌ها تدریس و یا خوانده می‌شود. تاریخ‌نگاری عوام‌پسند درواقع نوعی نگارش تاریخ بر اساس منابع غیر موثق، غیر دقیق، غیر روشمند و بعضاً سیاست‌زده است که بیشتر به رویدادهای معاصر یا داستان‌های متکی به سنت شفاهی می‌پردازد. به‌ زعم هیئت تحریریه این مجله، این نوع تاریخ‌نگاری، در درجه اول، نتیجه اهمال مورخان دانشگاهی است. آن‌ها خود را محصور در فضای دانشگاه کرده‌اند و هیچ‌گاه حاضر نمی‌شوند تا نوعی از تاریخ‌نگاری ارائه دهند که به زبان مردم باشد. این بدان معناست که نخبگان علمی این حوزه، مخاطبان عمومی خود را نادیده گرفته‌اند. به نظر می‌رسد که این نخبگان، زبان تعامل با مخاطبان عام را نمی‌دانند و خود را محصور در قفسۀ کتابخانه‌های دانشگاهی کرده‌اند. از این‌رو فصلنامه مورخان بیشترین تلاش خود را در زمینه آگاهی‌بخشی به مخاطبان عام و در برخی موارد مخاطبان خاص از رویدادها و موضوع‌های تاریخی صرف خواهد کرد. شعار فصلنامه مورخان همان‌طور که پیش‌تر آمده است مبارزه با حصر علم تاریخ در قفسه کتابخانه‌های دانشگاهی است. این مجله کوشش خواهد کرد تا در حد توان علم تاریخ را به میان مردم بیاورد.
مجله مورخان با رویکرد تخصصی به رویدادها و موضوعات تاریخی به صورت فصلی منتشر خواهد شد. سعی بر این است تا به نحوی مطالب تنظیم شود که موضوع به صورت علمی مطرح شوند و مخاطبان عام نیز در نظر گرفته شود. موضوع شماره‌های مختلف در هر سال از قبل منتشر خواهد شد. ازاین‌رو رعایت نکاتی چند در ارسال مقاله به دفتر مجله الزامی است.
۱. مقاله ارسالی نباید در نشریه‌های دیگر یا مجموعه مقالات همایش‌ها چاپ یا هم‌زمان برای داوری به مجله‌ای دیگر ارسال شده باشد.
۲. مسئولیت مطالب مطرح‌شده در مقاله بر عهده نویسنده یا نویسندگان است.
۳. مجله در پذیرش، رد یا ویرایش مقاله‌ها آزاد است و مقاله‌های دریافتی بازگردانده نخواهد شد.
۴. مقاله باید حاصل کار پژوهشی نویسنده یا نویسندگان باشد.
۵. شیوه ارجاع به منابع به‌صورت درون‌متنی نام خانوادگی نویسنده، سال انتشار و صفحه است.
۶. فهرست منابع در پایان هر مقاله به‌صورت کامل و به ترتیب حروف الفبا آورده شود.
۷. مشخصات نویسنده یا نویسندگان به‌صورت کامل؛ نام و نام خانوادگی، رتبه علمی، نام موسسه یا محل اشتغال، نشانی، شماره تماس و پست الکترونیکی در صفحه عنوان مقاله درج شود. همچنین یک قطعه عکس پرسنلی ترجیحاً در حال سخنرانی ارسال شود.
۸. پذیرش اولیه مقاله مشروط به رعایت موارد مطروحه در شیوه‌نامه تدوین مقاله است و پذیرش نهایی با تائید شورای داوری صورت می‌گیرد.
۹. هر شماره مجله به ابعاد مختلف یک پرونده اختصاص خواهد یافت لذا مقالات تائید شده در شماره خاص خود منتشر خواهند شد.
۱۰. مقاله شامل بخش‌های عنوان، چکیده، مقدمه، متن (حداقل از سه تیتر استفاده شود)، نتیجه‌گیری و منابع و مآخذ باشد.
۱۱. با توجه به مصاحبه با اساتید، ارسال فایل صوتی و تصویری مصاحبه با افراد به دفتر مجله الزامی است.
۱۲. مقاله ارسالی در محیط word ۲۰۰۳ یا ۲۰۰۷ و با قلم ب نازنین ۱۲ ذخیره و ارسال شود. ارسال نسخه pdf نیز الزامی است.
۱۳. رسم‌الخط مقاله بر اساس دستور خط فرهنگستان زبان و ادب فارسی تنظیم شده باشد و علائم نگارشی و اصول تایپی به‌صورت صحیح استفاده شوند.
۱۴. معادل فارسی واژه‌ها، اسامی خاص و اصطلاحات در متن استفاده شده در پی‌نوشت آورده شود.
۱۵. جهت ارسال مقاله تنها از آدرس الکترونیکی [email protected] استفاده شود.

دیدگاه

حمیدرضا کتابی صیام
سپاسگزارم
شنبه ۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۷ ساعت ۱۱:۵۰
نظر شما