نقد و بررسی کتاب نثر فارسی در سپهر سیاست

نوشته‌ی دکتر مریم صادقی

ادبیات هر سرزمین از آداب و فرهنگ و رسوم آن سرزمین ریشه می‌گیرد و آن را در خویش می‌نمایاند، به بیانی دیگر برای فهم ادبیات یک کشور باید رویکردهای فرهنگی و دینی آن را بازکاوی و رابطه‌ی آن را با مسائل سیاسی، اقتصادی و اجتماعی بررسی کرد...
چهارشنبه ۹ خرداد ۱۳۹۷
ادبیات هر سرزمین از آداب و فرهنگ و رسوم آن سرزمین ریشه می‌گیرد و آن را در خویش می‌نمایاند، به بیانی دیگر برای فهم ادبیات یک کشور باید رویکردهای فرهنگی و دینی آن را بازکاوی و رابطه‌ی آن را با مسائل سیاسی، اقتصادی و اجتماعی بررسی کرد. بررسی رویکردهای برون متنی، درون متنی و بینامتنی به معنای بررسی تمام عوامل فکری و لفظی تاثیرگذار بر نثر فارسی پس از اسلام است. مهم‌ترین مبانی و محورهای سیاسی و اجتماعی و دینی که موجب دگرگونی نثر فارسی، به ویژه نثرهای تاریخی و عرفانی شده کدام است؟ کتاب «نثر فارسی در سپهر سیاست» تلاش می‌کند به این پرسش پاسخ دهد.
نشست هفتگی شهر کتاب در روز سه‌شنبه ۲۲ خرداد ساعت ۱۶:۳۰ به نقد و بررسی کتاب «نثر فارسی در سپهر سیاست» نوشته‌ی دکتر مریم صادقی اختصاص دارد که با حضور دکتر عیسی امن‌خانی، دکتر محمد کمالی‌زاده و دکتر مریم صادقی در مرکز فرهنگی شهر کتاب واقع در خیابان شهید بهشتی، خیابان شهید احمد قصیر (بخارست)، نبش کوچه سوم برگزار می‌شود. این نشست با همکاری گروه زبان و ادبیات فارسی شورای بررسی متون و کتب علوم انسانی تشکیل می‌شود
نظر شما