نخستین همایش بین‌المللی تاریخی فرهنگی جنوب ایران (فارس تاریخی)

برگزارکننده: مرکز دائره‌المعارف بزرگ اسلامی

مکان و زمان برگزاری همایش: شیراز - آذرماه ۱۳۹۶...
دوشنبه ۱۳ آذر ۱۳۹۶
همایش بین‌المللی تاریخی- فرهنگی جنوب ایران (فارس تاریخی)
برگزار کننده؛ مرکز دائره‌المعارف بزرگ اسلامی
(مرکز پژوهش‌های ایرانی اسلامی)
بزرگترین همایش تاریخی فرهنگی در جنوب ایران با حضور و سخنرانی برجسته‌ترین اساتید و پژوهشگران ایرانی و غیر ایرانی.
از دوران پارینه‌سنگی تا عصر حاضر در حوزه‌های تاریخ و جغرافیا، باستان‌شناسی، ادبیات، زبان و فرهنگ مردم، هنر, معماری و علوم در محدوده جغرافیایی فارس تاریخی و خلیج فارس
(فارس تاریخی شامل استان‌های فارس، هرمزگان، کهکیلویه و بویراحمد، بوشهر، برخی جزایر و بنادر شمالی و جنوبی خلیج فارس)
مکان و زمان برگزاری همایش: شیراز - آذرماه ۱۳۹۶
جهت کسب اطلاعات بیشتر به سامانه ویژه همایش رجوع فرمائید: www.siranres.ir
نظر شما