رونمایی از کتاب «فلسفه سیاسی دولت الموت»

ناصری‌ طاهری: فیلسوفان اسماعیلیه در تاثیر از فلسفه نوافلاطونی اختلاف دارند
سه‌شنبه ۱۱ خرداد ۱۳۹۵

انتشار کتاب «نادیده‌های شهداد»

تصاویر کاوش‌های تاکنون منتشر نشده علی حاکمی در شهداد کرمان
دوشنبه ۱۰ خرداد ۱۳۹۵