شنبه ۱۶ فروردین ۱۳۹۹

کرونا و تاریخ مفهومی

بسترهای تاریخی مفاهیمی که در زمان حال وجود دارند.

دکتر عیسی عبدی
شنبه ۱۶ فروردین ۱۳۹۹

زنان در جست‌وجوی دنیای دیگر

نظری به «هدف‌ها و مبارزۀ زن ایرانی» اثر محمدحسین خسروپناه

مونا فاطمی نژاد، کارشناس ارشد تاریخ اسلام
یکشنبه ۱۸ اسفند ۱۳۹۸

مبانی روانشناسی تاریخی (۲)

ترجمه: امید کفیل کاشانی

آدینه ۹ اسفند ۱۳۹۸

تاریخ مشروعیت زا؛ تاریخ مشروعیت زدا

چرا حکومت ها نسبت به «تاریخ» حساسیت ویژه ای دارند؟

مجید علیپور، سردبیر مورخان
چهارشنبه ۷ اسفند ۱۳۹۸
آدینه ۸ آذر ۱۳۹۸
چهارشنبه ۶ آذر ۱۳۹۸

درباره جبهه‌ ملی

سازش پهلوی با ملی‌گراها

فرشته جهانی، دانشجوی مقطع دکتری تاریخ
سه‌شنبه ۲۱ آبان ۱۳۹۸

درباره نمایندگان مخالف رضاخان

پایانی بر قاجارها

فرشته جهانی، دانشجوی مقطع دکتری تاریخ
شنبه ۱۱ آبان ۱۳۹۸